Gıda Güvenliğinde
Soğuk Zincirin Önemi


Her çeşit gıdanın gerek tarladan gerek doğadan hasadı ve temininden başlayarak, işlenme süreci, tüketime hazırlanma ya da paketleme, uygun soğuklukta depolama, satış noktalarına ulaşımı ve son kullanıcı tarafından satın alınmasına kadar olan süreçte gıda bozulmalarından doğabilecek hastalıklara neden olabilecek biyolojik, kimyasal ve mikrobiyolojik etkenleri önleyecek sistemin tümüdür.  Soğuk zincirin yalnızca donmuş gıdalar için uygulanacağı kanısı yanlıştır.

Soğuk ya da donuk gıda içerisinde mikroorganizmaların üremesini engellemek, tazeliklerinin ve besin değerlerinin korunması amacıyla üretimden tüketime kadar olan evrelerde soğuk zincirin kırılmaması gerekir. Protein esaslı kırımızı et, beyaz et, süt ve süt ürünleri, balık ve deniz mahsulleri ve taze ya da donmuş tüm ürünlerde, hassas gıdaların korunmasında saklama sıcaklığı çok önemli bir parametredir. Sıcaklık değişimleri, gıda içerisinde mikroorganizmaların üremesine neden olurken bu ürünlerin fiziksel, kimyasal yapılarının bozulmasına neden olur.

Tüketicilerin, satın aldıkları gıdalar ile ilgili soğuk zincir döngüsünü kontrol etmeleri, sorgulamaları ve araştırmaları hem kendi sağlıklarını korumak hem de gıda sektörünün soğuk zincir döngüsüne olan talebini artıracaktır.