Kalite Politikalarımız

Misyon

İglocold Endüstriyel Soğutma Sistemleri olarak; öncelikli hedefimiz, kaliteye önem vererek her projeyi bir referans olarak baz almak ve yeni projelere imza atmaktır. Her projenin bir başarı basamağı olacağı bilinciyle yola çıktığımız bu süreçte güvenilir hizmet anlayışıyla bayrağımızı zirveye taşımak, sosyal sorumluluk projelerinde yer almak, istihdam ve öğrenim bursları konularında çalışmalar yapmanın öncelikli hedeflerimiz içerisinde var olacağı gerçeğiyle hareket ederek fark yaratmaktır.

Vizyon

İglocold Endüstriyel Soğutma Sistemleri olarak; ürün ve hizmetleriyle farklılık yaratan, gelişime ve yeniliklere açık bir ekip olan kadrosuyla, sürati, teknolojiyi, sürdürebilir gelişmeyi benimsemiş, sektörünün lider kuruluşu ve markası olmaktır.

Çevre

İglocold Endüstriyel Soğutma Sistemleri olarak; yürüttüğümüz tüm faaliyet ve projelerde çevrenin korunmasını, iyileştirme çalışmalarının yapılmasını, doğal kaynakların etkin olarak korunmasını, çevre ve şehircilik yasalarına tam uyum sağlayarak kirliliğin önlenmesini, faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikalarımızın temeli olarak kabul ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İglocold Endüstriyel Soğutma Sistemleri olarak; sektörümüzde faaliyette bulunduğumuz projelerde yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile güvenli çalışma ortamları yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli kabul eder.

Bu politikalar ışığında;
- Proje çalışmaları sırasında doğabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, sağlık ve güvenlik risklerini azaltarak koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı,
- Çalışanlarımızın, tüm 3. şahıs firma ve ilgili tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
- Sürekli gelişim ve sürdürülebilirlik için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı.

Bilgi Güvenliği

İglocold Endüstriyel Soğutma Sistemleri olarak; Endüstriyel Soğutma sektöründeki varlığımız ve hizmet sürekliliğimizin devamı için mutlak koşullardan birinin, bilgiyi gereken zamanda, en doğru, en iyi ve en uygun şekilde korumak ve saklamak olduğunun bilincindeyiz.

Bilgi varlıklarımızın korunmasına dair temel sorumluluklarımız;
- Sektörümüze ait bilgi varlıklarını tanımlamak,
- Müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımızın bilgilerini korumak,
- Bilgi varlıklarımızın tümünün, gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,
- Bilgi varlıklarımızı ticaret etiğinin gerektirdiği amaçlar için kullanmak,
- Bilgi güvenliği standart ve süreçlerinin güncelliğini sağlamak,
- Müşterilerinin bilgi güvenliği farkındalıklarını eğitimler düzenleyerek güncel tutmak,
- Bilgi güvenliği ile ilgili iç ve dış riskleri belirli zamanlarda gözden geçirmek ve risk analizleri yaparak gerekli önlemleri almaktır.

İş Sürekliliği

İglocold Endüstriyel Soğutma Sistemleri olarak; tüm projelerimizde, iş kesintilerine sebep olabilecek olası riskleri tespit ederek, bu ve benzer risklere karşı tedbir almayı ve İş Sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktayız. 

Bu politikalar ışığında;
- İş sürekliliğini sağlamak için İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ni (ISYS) geliştirmeyi, gerekli operasyonel süreçleri tasarlamayı ve güncel tutmayı,
- Bir olayda veya önemli bir iş kesintisinde önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerdeki faaliyetlerin sürekliliğini sağlamayı,
- Kriz ve acil durum yönetimi faaliyetlerini merkezi olarak koordine etmeyi,
- İş sürekliliği planlarını düzenli eğitim, farkındalık çalışmaları ve test/tatbikatlar ile iyileştirmeyi taahhüt etmekteyiz.