IPARD / TKDK
Yatırım Destekleri

İglocold Endüstriyel Soğutma Sistemleri olarak; Ipard, (Tkdk) ve Tarım bakanlığının desteklediği hibe yatırım projelerinde teknik danışmanlık desteğinin yanı sıra ülkemizde gerçekleşen kalkınma projelerinde, tarım, tarımsal üretim ve tarımsal depolama tesisleri kurulumu konusunda yaş sebze meyve, et tesisleri, tavuk tesisleri, balık tesisleri, süt ürünleri tesisleri gibi bir çok projenin başlangıcında varız. Projelerinizin yatırım danışmanlığı konusunda uzman çözüm ortaklarımız ile gerekli başvuruların hazırlanmasından, tesisin start verdiği son ana kadar desteğimiz ve kalitemizle yanınızdayız.

Yerel potansiyel kaynaklara dayalı olarak kırsal ekonominin rekabet gücünün yükseltilmesinde;

- Gelir ve istihdam imkânlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi, insan kaynaklarının ve örgütlenme düzeyinin geliştirilmesi.

- Fiziki ve sosyal altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi.

- Kırsal çevrenin, doğal ve kültürel varlıkların korunarak geliştirilmesi suretiyle kırsal toplumun refahının artırılmasıdır.

Bu uyum çalışmalarının amacı, ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin nicel ve nitel özelliklerini de dikkate alarak halkımızın ihtiyaçlarının giderilmesi, mevcut doğal ve finans kaynakları ile yapay olarak elde edilebilecek tüm imkânların en akılcı bir şekilde kullanılmasıdır. Böylelikle, yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarda ülke tarımının kalkınması ve tarım işçisi istihdamına da hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.

Desteklerin takibi için https://www.tkdk.gov.tr/