Lojistik Depolarda
Soğutma Sistemleri


Lojistik soğuk depolar; tedârik zinciri içerisinde, ürünlerin çeşitli amaçlar doğrultusunda ve farklı zamanlarda kullanılmak üzere soğuk yada donuk muhafaza edilmesi amacıyla istiflendiği, saklandığı ve ürün özelliğine göre tasarlanmış, çeşitli boyutlarda ve özelliklerde olan, endüstriyel soğutma cihazları ile iklimlendirilmiş, soğuk hava deposu panelleri ve kapılarıyla  kapatılmış  tesislerdir. 

Lojistik soğuk depolar, ürünlerin saklandığı yerler olarak geleneksel yönetim anlayışıyla algılanırken, günümüzün tedârik zinciri yönetimi anlayışında satışa destek yerler olarak görülmektedir. Ürünlerin soğuk muhafaza ile korumak ve bir akış yönetimi bütününde düşünülmektedir. Zira firmaların stok hakkında bilgi edinmek, kendi tesislerinde yada farklı bölgelerde sevkiyat kolaylığı amaçlamaktadır.   Ürünlerin zamana bağlı taleplerine uygun bir şekilde boşaltma ve yükleme işlemleri arasındaki zaman diliminde bekletildikleri, korumalı bir alandır.

Lojistik soğuk depolar, ürün tedariğinden ürün sevkiyatına kadar olan faaliyetler dizisinin sürekli olarak gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple lojistik soğuk depolar, tedarikçi ve müşteri arasında önemli bir rol oynar. Lojistik soğuk depolar, üretimde sürekliliği, ürünü pazarına zamanında yetiştirmeyi, dolayısıyla sektörde rekabet edebilmeyi sağlamaktadır.