Soğuk Depolama ve
Gıda Güvenliği


İnsan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılan her türlü hammadde, yarı mamul haldeki ürünlerin ve mamul maddelerin doğada yetiştirilmesi sürecinde, üretimden bakıma, hasatından depolanmasına kadar olan süreçle birlikte, ürün işleme, ürün paketleme, soğuk taşıma, soğuk hazırlık, soğuk dağıtım ve soğuk satış adımlarını kapsayan soğuk tedarik zinciri sürecinde insan ve hayvan sağlığına zararlı olabilecek fiziksel, biyolojik ve kimyasal kökenli zarar ve tehlikelerin oluşmasından korunmak için tasarlanan, projelendirilen işlemler ve uygulamalardan oluşan bir eylemler bütünüdür. 

Hasattan sofraya gıda güvenliği denilen bu süreçte soğuk depolama, soğuk taşıma ve soğuk lojistik hizmetler her aşamada karşımıza çıkacaktır. Gıda sektöründe, özellikle hızlı bozulabilir özelliğe sahip hayvansal gıdaların üretimi, depolanması ve taşınması sürecinde soğuk zincirin önemi çok büyüktür.

Bu süreçte lojistik yönetimi, tüketici ihtiyaçlarını yerine getirmek, karşılamak amacıyla ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlere ait bilginin etkin ve verimli olarak depolama ve aktarımının planlama ve kontrol etme süreci olarak tanımlanmıştır. Soğuk Zincir, dondurma sürecinde ve dondurulmuş gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadar her aşamada kendi özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan muhafaza, taşıma ve bunun gibi işlemlerin tamamını ifade eder.

Gıda ürünlerinin bünyesinde ısı farklılıkları sebebiyle oluşabilecek zararlı bakteriler ürünlerin lezzetinin de bozulmasına neden olacaklardır. Gıda lezzetinin negatif yönde değişmeye başlaması soğuk zincirin kırıldığının ilk göstergesidir. Soğuk zincir kalitesini yüksek tutarak üreteceğiniz, taşıyacağınız, depolayacağınız ve tüketeceğiniz gıdaların tazeliklerini ve besin değerini koruyabilirsiniz. Sonuç olarak her gıda ürününe özel soğuk depolama sistemi kurulması önemlidir.