Su Ürünlerinde Soğuk ve Donuk Depolama Odaları


Soğuk hava depolarında soğuk ya da donuk olarak saklanması gereken su ürünleri ve özellikle balık, artık endüstriyel bir üründür. Yetiştirilmesi veya avlanması, işleme noktasına taşınması, işlenmesi, satış noktasına ulaşması, marketlerden evlere gelmesi ve tüketileceği zamana kadar geçen süreler tüketilen ürünün kalitesini etkilemektedir. Bu sebeple soğuk hava depoları deniz ürünleri sektörünün temel taşıdır.

Soğuk hava depolarında saklanması gereken su ürünleri, diğer hayvansal gıdalara nazaran hassas olması ve çevre koşullarından kaynaklanan etkenlerden kolaylıkla etkilenmesi sebebiyle, üretimden tüketime kadar her aşamada dikkat ve özen gerektiren endüstri dallarından biridir. 

Üretimin ve avlanmanın yoğun olduğu dönemlerde, tüketiminin hızlı ve günlük sağlanamadığı noktalardan farklı ülke ve noktalara sevkiyatı sırasında ve ulaştığı lokasyonlarda soğuk ya da donuk saklama koşullarının temin edilmesi, soğuk hava depoları sayesinde soğuk zincirin kesinlikle kırılmaması gerekmektedir. Bu noktada endüstriyelleşmiş olmak önemlidir. 

Gelişen teknoloji takip edilmeli ve su ürünleri sektöründe kaçınılmaz olarak uygulanmalıdır. Su ürünlerinde kalitenin korunması amacıyla uygulanan yöntemler arasında en yaygın olanı soğutmak ve dondurmaktır. Soğutulan su ürünlerinin bozulması gecikir. Dondurulan su ürünlerinin ise, depolama ve saklanma süreleri uzatılmış olur.