Patates ve Soğan Depoları


Patates ve Soğan bilindiği gibi hasat edildiği andan itibaren yaşlanmaya başlayan gıdalardandır. Bu sebzelerin canlı dokuların hala faliyette  olduğu ve solum gerçekleştirdiği unutulmamalıdır.Saklama ve havalandırma sistemleri uygun olmayan yada bilinçsizce saklanan ürünlerde fermentasyon süreci başlar ve ürün kaybına sebebiyet verir. 

Fermentasyonun başlaması sonucunda patates ve soğanda filizlenme meydana gelir. Filizlenme sonucu soğuk depolarda bulunan patates ve soğanlarda bakteri oluşumu, çürüme ve kokuya yol açar ürün kaybına neden olur. Patates ve soğan Soğuk hava depoları  bu yaşlanma sürecini uygun süreler için geciktirmek amacı için kullanılır. Patates ve soğan doğru  havalandırma ve uygun depolama sistemleri ile sebzenin kalitesinde bozulmaları en az seviyeye indirebilir. Patates ve soğan mahsul ürün cinslerine göre saklama şekilleri farklılıklar gösterir. Patates ve soğan depoları kurulum aşamasından önce  bu kriterlere uygun olarak  projelendirilir.